Mix Media Arts je nezavisna Asocijacija formirana 2010. godine, sa ciljem IT edukacije, formiranja i unapređenja rada nezavisnih elektronskih medija, te promocije kreativnih profesija i pružanja tehničke i druge podrške freelance projektima.

Asocijacija MIX MEDIA ARTS vrši edukaciju na polju IT tehnologija te održava edukativne kurseve: Web dizajn (CMS WordPress, CMS Joomla etc.), grafički dizajn (Adobe Photoshop, Adobe Indesign etc), video editing (Adobe Premier, Corel Video Studio Pro etc.), audio editing (Adobe Audition etc), programiranje (Java, C+, C++, Php, Css, Html) i dr.

Asocijacija Mix Media Arts dizajnira i postavlja (na vlastiti ili Vaš hosting) web stranice svih namjena: oficijelne stranice za kompanije, web šopove, news portale, web stranice za nevladine organizacije i druge nezavisne ustanove, kao i za privatna lica i freelance projekte.

Mix Media Arts po narudžbi klijenta kreira i održava accounte (račune) na društvenim mrežama (kreiranje Facebook Page-a, Google+, Twitter, Pinterest, Flickr i sl.), te po potrebi povezuje iste sa web stranicom ili stranicama klijenta.

Za klijente koji žele monetizirati posjećenost svojih web stranica, Mix Media Arts vrši instalaciju i podešavanje Google Ad Sense, Taboola, Outbrain, Content Ad i drugih sistema (‘per click’ and ‘per view’) elektronskog marketinga.